Galeria klientów rzeźb nagrobnych

Przykłady aranżacji nagrobków, ogrodów, mieszkań z wykorzystaniem naszych rzeźb

Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
1) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący wys. 50cm AN50-BRML
Karta: AN50 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
2) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący wys. 50cm AN50-BRML
Karta: AN50 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
3) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący z przedłużonymi włosami AN90 B wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
4) Grobowiec z rzeźba Pieta PS80-BRML wys. 80 cm
Karta: PS80 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
5) Grobowiec z rzeźba Pieta PS80-BRML wys. 80 cm
Karta: PS80 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
6) Grobowiec z rzeźba Pieta PS80-BRML wys. 80 cm
Karta: PS80 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
7) Grobowiec z rzeźbą Pana Jezusa zmartwychwstałego symbol figury CH140-B wysokość 140cm
Karta: CH140 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
8) Grobowiec z rzeźbą Chrystusa Miłosiernego o symbolu CHM100-BRW
Karta: CHM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
9) Grobowiec z rzeźbą Chrystusa Miłosiernego o symbolu CHM100-BRW
Karta: CHM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
10) Grób z płaskorzeźbą P30CHK-BRML
Karta: P30CHK 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
11) P70K-BRML-S
Karta: P70K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
12) Grobowiec z rzeźbą Chrystusa Miłosiernego CHM175-PG
Karta: CHM175 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
13) K27-B
Karta: K27 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
14) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
15) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN50-B wys. 50 cm
Karta: AN50 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
16) Grobowiec z rzeźbą Anioł siedzący wys. 50 cm AN50-BRML
Karta: AN50 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
17) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
18) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący wys. 50 cm AN50-B
Karta: AN50 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
19) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący wys. 50 cm AN50-B
Karta: AN50 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
20) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
21) Grobowiec z rzeźbą Pana Jezusa Zmartwychwstałego CH140-BRML wys. 140 cm
Karta: CH140 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
22) Grobowiec z rzeźbą Pana Jezusa Zmartwychwstałego CH140-BRML wys. 140 cm
Karta: CH140 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
23) Grobowiec z rzeźbą Pana Jezusa Zmartwychwstałego CH140 B wys. 140 cm
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
24) Grobowiec z rzeźbą Chrystusa Zmartwychwstałego wys. 140 cm
Karta: CH140 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
25) Nagrobek z rzeźbą Pana Jezusa Ukrzyżowanego wys. 84 cm P84K BRMLS
Karta: P84K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
26) Grobowiec z rzeźbą Pana Jezusa Zmartwychwstałego CH140-BRML wys. 140 cm
Karta: CH140 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
27) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Siedzący anioł AN90 PG wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
28) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 PG wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
29) Grobowiec z rzeźbą Pana Jezusa Zmartwychwstałego CH140 B wys. 140 cm
Karta: CH140 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
30) Grobowiec z rzeźbą Pana Jezusa Ukrzyżowanego P70K patyna wys. 70 cm
Karty: P84K  P70K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
31) Grobowiec z rzeźbą CHM100 B wys. 100 cm
Karty: CHM100  P22D 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
32) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny wys. 60 cm aglomarlit piaskowiec gładki CHM60 PG
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
33) Grobowiec z rzeźbami Matki Bożej Miłosierdzia MBM100 B i Chrystusa Miłosiernego CHM100 B wys. 100 cm
Karty: CHM100  MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
34) Grobowiec z rzeźbą Pana Jezusa Ukrzyżowanego P84K BRMLS
Karta: P84K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
35) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 BRML wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
36) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Chrystus CH140 BRML wys. 140 cm
Karta: CH140 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
37) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Chrystus Zmartwychwstałego CH140 BRML wys. 140 cm
Karta: CH140 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
38) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 PG wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
39) Nagrobek z rzeźbą Matka Bożą Miłosierdzia wys. 80 cm piaskowa gładka MBM80 PG
Karta: MBM80 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
40) Nagrobek z rzeźbą Pan Jezus Ukrzyżowany P60K BRML
Karta: P60K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
41) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
42) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B z głową odwróconą (specjalne zamówienie)
Karta: AN90G 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
43) Nagrobek z rzeźbą Pan Jezus Ukrzyżowany P84K BRMLS, na drugim planie nagrobek dzięciacy z rzeźbą Siedzący aniołek AN40 B
Karta: P84K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
44) Nagrobek z rzeźbą Pan Jezus Ukrzyżowany P84K BRMLS
Karta: P84K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
45) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Aniołek śpiący na podusi AN25 B
Karta: AN40 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
46) Nagrobek dziecięcy z płaskorzeźbą Aniołek na chmurce P12AN B
Karta: P12AN 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
47) Nagrobek dziecięcy z figurką Siedzący aniołek AN25 B
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
48) Nagrobek dziecięcy z figurką Siedzący aniołek AN40 B
Karta: AN40 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
49) Nagrobek dziecięcy z figurką Siedzący aniołek AN40 B
Karta: AN40 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
50) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Fatimska MBF55 BRML
Karta: MBF55 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
51) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Fatimska MBF55 BRML
Karta: MBF55 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
52) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM60 BRML
Karta: MBM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
53) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM60 BRML
Karta: MBM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
54) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM60 BRML wys. 60 cm
Karta: MBM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
55) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
56) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą, figurą Anioł siedzący AN90 PG
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
57) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
58) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
59) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 BRML wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
60) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM100 BRW
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
61) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Matka Boża Niepokalana MBN150 BRML
Karta: MBN150 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
62) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
63) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Aniołek śpiący na podusi AN25 B
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
64) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 B
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
65) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 B
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
66) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Śpiący aniołek na podusi AN18P B
Karta: AN18P 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
67) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 B
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
68) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 B
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
69) Nagrobek z płaskorzeźbą Chrystus Cierpiący P30CHK BRML
Karta: P30CHK 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
70) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Śpiący aniołek na podusi AN25 B
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
71) Nagrobki dziecięce z rzeźbą Śpiący aniołek na podusi AN25 B
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
72) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Śpiący aniołek na podusi AN25 B + Książka K27 B
Karty: AN25  K27 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
73) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Śpiacy aniołek na podusi AN25 B
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
74) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Śpiacy aniołek na podusi AN25 B
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
75) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Śpiacy aniołek na podusi AN25 BRML
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
76) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Fatimska MBF55 BRML
Karta: MBF55 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
77) Siedzący aniołek na podusi AN40 B
Karta: AN40 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
78) Siedzący aniołek na podusi AN40 B
Karta: AN40 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
79) Siedzący aniołek na podusi AN40 B
Karta: AN40 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
80) Siedzący aniołek na podusi AN40 B
Karta: AN40 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
81) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Aniołek śpiący na podusi AN25 BRML
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
82) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Aniołek śpiący na podusi AN25 BRML
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
83) Rzeźby -Siedzący aniołek na podusi AN40 B i Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karty: AN40  CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
84) Rzeźby -Siedzący aniołek na podusi AN40 B i Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karty: AN40  CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
85) Nagrobek dziecięcy z rzeźbą Siedzący aniołek na podusi AN40 B
Karta: AN40 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
86) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
87) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
88) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
89) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM60 BRML
Karta: MBM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
90) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierna MBM100 B
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
91) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B wys. 100 cm
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
92) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
93) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
94) Nagrobek z płaskorzeźbą Chrystus Miłosierny P40CH BRML
Karta: P40CHM 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
95) Nagrobek z płaskorzeźbą Pieta P25P BRML
Karta: P25P 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
96) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
97) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
98) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
99) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
100) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
101) Nagrobek z płaskorzeźbą Pieta P25P BRML
Karta: P25P 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
102) Nagrobek z płaskorzeźbą Pieta P25P BRML
Karta: P25P 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
103) Nagrobek z płaskorzeźbą Chrystus Miłosierny P40CHM BRML
Karta: P40CHM 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
104) Nagrobek z płaskorzeźbą Chrystus Miłosierny P40CHM BRML
Karta: P40CHM 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
105) Nagrobek z płaskorzeźbą Pieta P25P BRML
Karta: P25P 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
106) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Fatimska MBF55 BRML z podstawką i koroną
Karta: MBF55 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
107) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Siedzący anioł AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
108) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
109) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
110) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
111) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
112) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Matka Boża Fatimska MBF55 BRML z podstawką i koroną
Karta: MBF55 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
113) Grobowiec, nagrobek z płaskorzeźbą Chrystus Cierpiący P30CHK BRML
Karta: P30CHK 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
114) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 BRML wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
115) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Siedzący anioł AN90 BRML wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
116) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM60 B
Karta: MBM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
117) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Chrystus CH85 B wys. 100 cm
Karta: CH85 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
118) Nagrobek z rzeźbą Pan Jezus Ukrzyżowany P84K BRMLS wys. 84 cm
Karta: P84K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
119) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
120) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
121) Pieta Limanowska w Limanowej PLD100 B wys. 100 cm
Karta: PLD100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
122) Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B na podstawce
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
123) Nagrobek z rzeźbą Matka Boza Miłosierdzia MBM60 B
Karta: MBM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
124) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Matka Boża Niepokalana MBN150 BRML
Karta: MBN150 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
125) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Chrystus CH85 B wys. 85 cm
Karta: CH85 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
126) Kapliczka Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
127) Kapliczka Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
128) Kapliczka Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
129) Nagrobek z płaskorzeźbą P17CH BRML
Karta: P17CH 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
130) Nagrobek z płaskorzeźbą P17CH BRML
Karta: P17CH 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
131) Nagrobek z płaskorzeźbą P40CHM BRML
Karta: P40CHM 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
132) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM100 B
Karta: CHM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
133) Rzeźba Chrystus Miłosierny CHM175 B
Karta: CHM175 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
134) Pomnik z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM175 PG Tarnobrzeg
Karta: CHM175 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
135) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRML
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
136) Nagrobek z rzeźbą Pieta Limanowska PLD100 BRW
Karta: PLD100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
137) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM60 BRW
Karta: CHM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
138) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 PG
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
139) Nagrobek z rzeźbą Pan Jezus Ukrzyżowany P70K BRMLS
Karta: P70K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
140) Nagrobek z płaskorzeźbą P30CHK BRML
Karta: P30CHK 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
141) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM100 BRML
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
142) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM60 B
Karta: MBM60 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
143) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B i gołebie
Karty: MBM100  G1-G2 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
144) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B i gołebie
Karty: MBM100  G1-G2 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
145) Nagrobek z płaskorzeźbą P30CHK BRML
Karta: P30CHK 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
146) Nagrobek z płaskorzeźbą P30CHK BRML
Karta: P30CHK 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
147) Nagrobek z płaskorzeźbą P30CHK BRL
Karta: P30CHK 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
148) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
149) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
150) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 PG wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
151) Nagrobek z płaskorzeźbą P25CH BRML
Karta: P25CH 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
152) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
153) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 BRML wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
154) Nagrobek z rzeźbą Matka Boża Fatimska MBF55 BRML
Karta: MBF55 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
155) Nagrobek z rzeźbą Siedzący anioł AN90 BRML
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
156) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM175 BRML
Karta: CHM175 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
157) Grobowiec, nagrobek z rzeźbą Siedzący anioł AN90 BRML wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
158) Nagrobek z rzeźbą Pan Jezus Ukrzyżowany P84K B wys. 84 cm
Karta: P84K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
159) Nagrobek z rzeźbą Pan Jezus Ukrzyżowany P84K BRMLS wys. 84 cm
Karta: P84K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
160) Rzeźba Matka Boża Niepokalana MBN150 P na postumencie. Zamówienie
Karta: MBN150 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
161) Nagrobek z rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM100 BRML wys. 100 cm
Karty: CH85  CHM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
162) Nagrobek z rzeźbą Chrystus CH85 BRML wys. 85 cm
Karta: CH85 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
163) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
164) Nagrobek z rzeźbą Pan Jezus Ukrzyżowany P84K BRMLS wys. 84 cm
Karta: P84K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
165) Nagrobek z rzeźbą Śpiący aniołek na podusi AN25 P
Karta: AN25 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
166) Nagrobek z rzeźbą Anioł siedzący AN90 B wys. 90 cm
Karta: AN90 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
167) Nagrobek z rzeźbą Pan Jezus Ukrzyżowany P84K BRMLS wys. 84 cm
Karta: P84K 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
168) Nagrobek z płaskorzeźbą P17CH BRML
Karta: P17CH 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
169) Grobowiec z rzeźbą Matka Boża Miłosierdzia MBM100 B i rzeźbą Chrystus Miłosierny CHM100 B wys. 100 cm
Karta: MBM100 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
170) Nagrobek z płaskorzeźbą P40CHM BRML
Karta: P40CHM 
Senej Rzeźba dekoracyjna, rzeźba sakralna, rzeźba nagrobna
171) Poświęcenie statuy Chrystusa Króla wys. rzeźby 140 cm. Przy pomniku została wykorzystana figura Chrystusa Zmartwychwstałego o symbolu CH140-B z dołączoną koroną.
Karta: CH140